Jan Söderström

Jan Söderström

Om konstnären

JanHSöderström (sign.JHS) född 1937 och verksam i Halmstad. Under min aktiva tid, bl.a. ägare till
INDUSTRIAUTOMATIK i Halmstad. Efter pensionering har jag fortsatt att konstruera, numera bilder i stället för maskiner och maskindelar, som tidigare. Vill därför beteckna mig, snarare som bildkonstruktör, än som konstnär. Är i det närmaste uppväxen framför ritbordet, med tuschpenna i handen. Har genom åren, slutfört kurser i bl.a. Frihandsteckning, Projektionsritning, Skugglära, Färglära, Perspektivritning m.fl. Har också erfarenhet från arbete med CAD/CAM och Bilddata.
Min filosofi är att konst skall beröra och gripa tag i betraktaren, så sker inte med merparten av de "konst" som produceras i dag. Jag vill kalla denna nya företeelse för SHOWBIZ. Därför har de flesta av de bilder jag konstruerar, ett stänk av satir. Att häckla stort och smått i vår värld, ligger mig varmt om hjärtat. (Ett par streck på ett papper är ingen konst).

Medlem i konstnärsförening
Konstför. RUBEO

Utställningar
Deltagit i ett flertal utställningar, främst i halmstad med omnejd.
Aktuellt: Samlingsutställning i samband med TALL SHIPS RACES.