Kerstin Oldal
Oldalahäst

Mixed media. Bladguld, bladsilver, bladkoppar & akryl på duk.