Julia Janeh

Julia Janeh

Om konstnären

Jag är en 19- årig akvarell- och oljekonstnär som fascineras av allt vackert. Jag drar inspiration från platser jag besökt, drömmar jag har, saker jag ser och arbetar med de budskap som jag vill förmedla genom min konst. Mina målningar speglar den perfekta balansen i världen där naturen är i fullständig harmoni genom element som genomsyrar min fantasi. Jag vill väcka livsglädjen i människor och visa hur jag ser vår vackra värld genom mina ögon. För om du tittar på allt i världen en extra gång så ser du magin som gömmer sig bakom ytan.I'm a 19 year old watercolor- and oil artist who is fascinated by everything beautiful. I draw inspiration from places I've visited, dreams I have, the things I see and work with the messages I want to mediate through my art. My paintings mirror the perfect balance in the world where nature is in complete harmony through the elements that permeate my imagination. I want to wake the joy of life and show how I see our beautiful world through my eyes. Because if you look closely, you'll see the magic that hides behind the surface.

Med i konstrunda
Vår Konst Enköping, 2020

Utställningar
2014 EP- galleriet, Enköping- Sverige
2019 Idrottshuset, Enköping- Sverige