Jan Linderoth

Jan Linderoth

Om konstnären

Jag målar i akryl och olja. Jag är född och uppvuxen i Halmstad men bor för närvarande i Varberg. Jag har varit verksam som keramiker i 25 år med verkstad söder om Halmstad.Jag målar i en stil som mest kan beskrivas som en blandad cocktail av abstrakt, naiv naturalism, bonadsmålning och afrikansk bild och symbolik. Jag söker betraktarens reaktion, hur den än må gestalta sig. Jag vill sträva till eftertanke och tillföra världens lager av skönhet en bit eller två.
Min policy är att hålla en prisnivå som gör att jag själv har råd att köpa.

Välkommen till min värld.

Jan L.

Utbildning
Gerleborgskolan, Keramikerutbildning Leksand

Med i konstrunda
Medverkan i

Utställningar
Falu museum 1978
Galleri Kram Halmstad 2006
Galleri 70 Halmstad 2007, 2010,
ABF Varberg 2007
Kajkanten Varberg 2008
Samlingsutställningar