Ingalill Lindström

Ingalill Lindström

Om konstnären

Jag heter Ingalill och är 52 år. Snart klar florist! Bor i Örnsköldsvik med min sambo och en 13-årig son. Jag ritade/målade mycket när jag var liten. Detta kom tillbaka i och med utbildningen till florist. Började skissa lätt mina blomsterarbeten och det har bara fortsatt. En hobby/stort intresse för mig igen.

Utbildning
Ingen, sökte in till gymnasial konstutbildning men kom inte in pga perspektiv ritning missade på det.

Medlem i konstnärsförening
Ingen

Med i konstrunda
Nej

Aktuellt

Just nu håller jag på med mitt kompendium vilket innebär mycket att skissa/måla. Man lämnar in ett kompendium på allt man gjort under dessa 4 terminer som utbildningen är.
31 oktober 2019
Just nu studerar jag till florist, klar i dec. Jag är 52 år och bor med min familj i Örnskoldsvik.
31 oktober 2019

Kontakta Ingalill Lindström

Örnsköldsvik Västernorrlands län