Hans Hoffmann

Hans Hoffmann

Konstutställningar sedan 1975. Ett tretiotal prisser och hedersbemärkelse.

Utställningar
separata och samlingsutställningar i Sverige, Danmark, Norge, finland, Spanien, Mexico Bolivia USA. Peru,Ryssland och Ukraina.

Kontakta Hans Hoffmann

Stockholm Stockholms län
0760811586