Göran Helgeby

Göran Helgeby

Jag arbetar i smide och har varit hussmed för Halländsk hemslöjd i Halmstad i mer än 15 år. Under mer än 30 år har jag arbetat med svets och smide.
Jag har designat konsthantverket.
Har ställt ut mitt "Festträd" i Liljevals konsthall som företrädare för Svensk Hemslöjd, 1997.

Utställningar
Julutställningar i Halland.
Alla Hjärtans hus.

Kontakta Göran Helgeby

Halmstad Hallands län
0707353468