Håkan Lindskog

Håkan Lindskog

Om konstnären

En fanatisk anhängare av det icke vardagliga, lite udda. Det destillat som uppstår när humor och klurighet bearbetas och distribueras i diverse konstformer.

Jag försöker på min lilla tilldelade tid på planeten bidra med de alster jag kan i olika format. Om de så endast stimulerar en hjärna har jag lyckats i mitt uppsåt. Att genomföra processen från tanke till konstverk. Att bringa färg och/eller form på ett överraskande eller tankeväckande vis är den utmaning en sann konstnär står inför, varje dag. De dagarna det inte skapas, de dagarna planeras nästa alster i en form eller annan.

//H.Lindskog

Utbildning
Konstig & konstnärlig sedan födseln.