Alexander Petersson

Alexander Petersson

25 år, nu mera Örebroare. Student och aspirerande konstnär. Arbetar parallellt med olika visuella medel; fotografi, digitalteckning, text, färg, samt skulptur.Tematiskt återkommer jag ofta till porträtt eller abstrakta ting, ofta starka färger.

Mitt arbete har under den senare tiden präglats av mitt intresse för människan, och hur jag med hjälp av färg och form kan återskapa min egen tolkning av, för massan, betydelsefulla människor.

Kontakta Alexander Petersson

Örebro Örebro län