Ewa Flodenberg

Ewa Flodenberg

Ewa Flodenberg född Isaksson
f.1964 i Uppsala
Bosatt i Hammarbacken Storå Örebro Län
Autodidakt
Visualiseringar av J.S Bachs musik
Yttre bilder av en inre verklighet

Utbildning
Autodidakt

Med i konstrunda
Vinterspår och Kulturglimtar

Utställningar
Jag har ställt ut ca 80 gånger sedan jag började måla i olja för ca 35 år sedan

Kontakta Ewa Flodenberg

Storå Hammarbacken Örebro län
0739225017