Glenn Edberg

Glenn Edberg

Blandkonstnär som ständigt strävar efter förbättring på sitt område, detta är mestadels inom surrealism där jag försöker hitta utryck för människans dunkla sidor.
Hoppas på att hitta rätt platform för att visa upp min konst framgent, dock känns det tämligen svårt i Sverige.

Utbildning
Edelvik FHS

Utställningar
Sunset Park Festival 2011

Kontakta Glenn Edberg

Hackås Jämtlands län