Eva Wirén
Akryl

Skapade under ett flyktigt och rörligt temperament.
Färgen torkar förhållandevis snabbt och många lager tillåts innan den känslomässiga processen känns klar