Emma Lundberg

Emma Lundberg

Om konstnären

Jag bygger mitt konstnärskap på att göra drömlika, eller mardrömslika,
tolkningar av mina närmaste och samtiden. Genom att blanda det verkliga med
det overkliga, där den mänskliga kroppen är en ständig inspirationskälla, vill
jag illustrera våra tankar och känslor inför oss själva och vår omgivning. För mig är mina tavlor tillflyktsorter för min fantasi och kanske kan de fungera på samma sätt för andra.