Denize Artuñedo Engblom

Denize Artuñedo Engblom

Jag har målat så länge jag kan minnas. Ofta som ett utlopp för det som inte gått att sätta ord på. Uppväxten i Tensta har lämnat ett starkt intryck och förorten är därför återkommande i min konst på olika sätt. Jag varierar stil och material. Ibland känslostyrd, ibland med en konkret idé bakom. Inspirationen kommer bland annat från serieteckning, street art, fantasy, surrealism och Salvador Dalí. På den här webbplatsen försöker jag samla det jag hittills skapat och i nya kommande verk foga samman mina olika sidor till en still som representerar just mig.

Kontakta Denize Artuñedo Engblom

Vasastan Stockholms län
Hemsida Instagram