Chris Bardzinski

Chris Bardzinski

Om konstnären

Att måla i olja är mitt främsta uttrycksmedel. En linje,en siluett,ett penseldrag eller en viss färg kan vara utgångspunkten.
Ofta handlar det om att fånga något ur fantasin.

"Jag målar med mina ögon och händer men ser vad min själ känner"

www.chrisart.se