Catrin Englund

Catrin Englund

.

Utbildning
Frösö Målarskola 1994

Medlem i konstnärsförening
Ovikens konstförening

Utställningar
Stocketitt, Frösön
Sockenstugan, Oviken
Hackås föreningshus
Wikners, Persåsen

Kontakta Catrin Englund

Oviken Jämtlands län