Catarina Hultman

Catarina Hultman

Om konstnären

I Catarina Hultmans keramiska produktion möts det kraftfullt jordnära och det eteriska.
Fåglarna, i synnerhet de kopparbenta rörfåglarna, har blivit något av hennes signum, men hennes produktion omfattar så mycket mer, från bruksföremål som fat, vinbägare och karaffer till skulpturer och keramiska tavlor, allt präglat av hennes egen omisskännliga estetik.
I grunden finns kärleken till motiven och utforskandet av lerans och glasyrens möjligheter. Det innebär ett ständigt sökande som ger tydliga avtryck i form och innehåll.
Detta sökande har lett till en allt större spännvidd och komplexitet i Catarina Hultmans produktion.
Hennes skulpturer av fåglar och andra djur är aldrig realistiska avbildningar. Igenkännandet finns alltid där. Man ser att det är en trana, kråka eller lunnefågel. Men det väsentliga är varelsernas karaktär och den langar Catarina Hultman med en kärleksfull glimt i ögat.
Under de senaste åren har emellertid bruksföremålen och skulpturerna fått sällskap av ikonografiska föremål och keramiktavlor där Catarina Hultman utforskar och ger uttryck för det kluvna i människans natur.
Det är verk som med ett närmast arketypiskt bildspråk speglar en andlig strävan efter balans i tillvaron, en acceptans för att ljus och mörker, glädje och sorg är ofrånkomliga delar aven människas liv.
© Kenneth Engström

Utbildning
Utbildad keramiker, driver eget Galleri med sin man Ingvar

Medlem i konstnärsförening
Svenska konstnärsförbundet, Västra skånes konstnärsgille, Scanian art group

Med i konstrunda
Vskg

Utställningar
Utställning i eget Galleri "Galleri Hultman i Åstorp"
Landskrona Konsthall
Väsby Konsthall
Romelegårdens Konsthall
Stockholms konstsalong
Galleri Nykvarn
Falsterbo Konsthall
Höör Konsthall mm mm

Har fått Kulturpris
Uppdrag för world maritime university
Offentlig utsmyckning Malmö stadshus
Offentlig utsmyckning Klippan,Svalöv,Åstorp mm
Arbetat i Projekt i skapande skola