Carina Ehlers

Carina Ehlers

Nynäshamn ~ Landfjärden

Född och uppvuxen i Göteborg har Carina studerat en tid vid Konstindustriskolan, (numera HDK-Valand) samt olika kurser i de fria konsterna. Sedan 1986 bor hon i Stockholm, inom vars län hon fortfarande bor och verkar.

Bild- och musikintryck fanns med redan från början och har successivt utvidgats till att omfatta konst i många olika utföranden. Allt är färg och form under ständig förändring och kreativiteten tillåts att flöda utan dömande. Arbetet handlar mest om processen, vilket innebär att inte kontrollera allt, utan bara observera det okända resultatet.

Carina är också verksam som spiritualistiskt Medium, sedan 2013 då hon certifierades vid Academy for Inner Potential, och har nu även certifikat för att utöva Konstterapi. Där finns en önskan om att uttrycka den allmänmänskliga upplevelsen, det som sammanlänkar oss alla med varandra. Förhoppningen är att andra kan inspireras och även reflektera över det som synliggörs. På flera olika sätt.

Många års arbete har genererat flertalet utställningar, såväl hemmavid som internationellt.

Exempel på ett utlåtande från en konstintendent:

”Arbetet av Carina Ehlers är en hymn till frihet, en uppmuntran att sväva och nå våra mål, men till synes ouppnåeliga. Ett illustrerat utförande av stort djup, som rider på vågen av en hyperrealism vilande på en stark surrealism. Ett konstnärligt uttryck för stort symboliskt och tekniskt kunnande.”
- Martina Calari, Artcurator (översatt från italienska)

Kontakt: 073 - 5854005 eller E-post: carinas.box@gmail.com

Hemsida: www.carinaehlers.se

Utlåtande/statement från en konstintendent/curator:

”Arbetet av Carina Ehlers är en hymn till frihet, en uppmuntran att sväva och nå våra mål, men till synes ouppnåeliga. Ett illustrerat utförande av stort djup, som rider på vågen av en hyperrealism vilande på en stark surrealism. Ett konstnärligt uttryck för stort symboliskt och tekniskt kunnande.”
– Martina Calari (översatt från italienska)

Utbildning
Konstindustriskolan

Utställningar
Jag har många olika utställningar bakom, såväl nationellt som internationellt!

Kontakta Carina Ehlers

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Välj vilka cookies du tillåter.
Läs mer i vår integritetspolicy