Birgit Foltmann

Birgit Foltmann

Utbildad reklamtecknare I Köpenhamn 1947

Utbildning
Konstfack Köpenhamn

Södermanlands län