Birgit Foltmann

Birgit Foltmann

Om konstnären

Utbildad reklamtecknare I Köpenhamn 1947

Utbildning
Konstfack Köpenhamn