Åsa Flodin

Åsa Flodin

Hej
-Jag är mycket för djur och natur samt olika uteaktiviter vilket ger mig inspiration. Jag är totalt förälskad i färger, former och design och är av naturliga skäl ett av mina stora intressen.
Åsa är född och uppvuxen i Vilhelmina kommun, Västerbotten och bor där i en by som heter Dorris, intill Marsfjällets skugga. Hon har målat sen barndomen men känner att hon är beredd att utveckla sitt måleri. Målar det som lusten och den rätta känslan faller på. Hon är självlärd inom konstens tekniker och inte rädd för att utforska nya områden. För henne är målningen som ett djupt lungt andetag som ger ro, är avkopplande och nått som rensar tankarna. Hon har alltid varit kreativ och ett barfota barn som ständigt söker utmaningar. Hon lägger ner både tid och omsorg i det hon gör och därför perfektionist ut i fingertopparna.
-Hör gärna utav er eftersom jag tycker det är mycket intressant att lära känna andra eller om mitt målande faller er i smaken och ni vill ha något speciellt målat, så får ni min egen tolkning utav erat önskemål

Hello
I am very much for animals and nature as well as various activity outside which gives me inspiration. I'm totally in love with the colors, shapes and design and is naturally one of my major interests.
Asa was born and raised in Vilhelmina Municipality, Västerbotten and live there in a village called Dorris, next Marsfjället shade. She has been painting since childhood, but feels she is willing to develop his painting. Painting is when the desire and the right feeling takes you. She is self-taught in art techniques and are not afraid to explore new areas. For her, are painting a deep quiet breath that gives quiet, relaxing and reached that cleans tanks. She has always been creative and barefoot children who are constantly looking for challenges. She put time and care into what she does and why perfectionist fingertips.
Please get out of you because I think it's very interesting to learn about others or about my painting falls into your taste and you want something special painted, so you get out my own interpretation led wishes

Kontakta Åsa Flodin

Vilhelmina Västerbottens län
0761415797