Damian De Arteaga

Damian De Arteaga

Om konstnären

Basis 91
Gerlesborgsskolan 94

Utbildning
Basis 2 år
Gerlesborgsskolan 3år

Utställningar
92 Vårsalongen.
94 Gerlesborsskolan avgånsutställning.

Konstnären har inte publicerat några verk ännu.