Aimo Olsson

Aimo Olsson

Utbildning
Forum grafik, Forum måleri

Medlem i konstnärsförening
KO HEJ KKV-Halmstad

Frösakull Hallands län