Åsa Pettersson

Åsa Pettersson

Jag målar akvarell med blandteknik såsom exprimentiell, våttivått, torrt papper allt efter hur jag känner för det och vilket motiv jag har.

Utbildning
Textlutbildning

Medlem i konstnärsförening
Form&Färg verkstan Eskilstuna

Utställningar
Är medlem i formochfärg verkstan i Eskilstuna. Har haft egen utställning men är även med i form&färg verkstans gemensamma utställningar.
Jag lägger upp bilder som jag målat och som kan köpas undan för undan.
Har en Facebooksida som heter akvarellbyÅSA

Eskilstuna Södermanlands län