Adnan Alwardi

Adnan Alwardi

Om konstnären

Adnan Alwardi
Föddes i Bagdad- Irak 1956, är gift och har tre barn och ett barnbarn.
Jobbar som grundskollärare i ämnena Matematik, naturkunskap, träslöjd och bild.
Grundare och ordförande för Konstnärsföreningen i Trollhättan KIT.

Deltagit i alla föreningens utställningar.
Inspirationskällor: Naturen, Kunskapen, kvinnan
jag använder mig – ibland omedveten – de mesopotamiska (Irakiska) djupa bildtraditioner som fanns några tusen år före Kristus i mina konstverk.
Jag använder mig alla möjliga materiell och teknik.

Utbildning
Hashim Alwardi (min far) privat atelje

Medlem i konstnärsförening
konstnärsföreningen i Trollhättan (KIT)

Utställningar
Utställningar
1999 första personliga utställning – Laxå biblioteket.
2005 Utställning ”experiment” Trollhättan – Pump huset.
2007 Utställning “Fönstret” Trollhättan – Pump huset.
2009 Utställning ”Vingar av papper” Trollhättan – Kronan Kulturhuset.
2011 Utställning ” Den gyllene kedjan” Trollhättan – Kronan Kulturhuset.